อัลบั้มภาพ รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2561
รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2561
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2561
รับนายอำเภอ
รับนายอำเภอ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2561
กิจกรรม ปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก
กิจกรรม ปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 ธันวาคม 2561
OTOP นวัตวิถี บ้านเขาตำหนอน
OTOP นวัตวิถี บ้านเขาตำหนอน
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
โครงการหมอชวนวิ่ง
โครงการหมอชวนวิ่ง
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

รำลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
รำลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ตุลาคม 2561
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2561
แห่เทียนพรรษา 2561
แห่เทียนพรรษา 2561
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
อบต.ทับปุด ร่วมอนุรักษ์การแต่งการด้วยผ้าไทย
อบต.ทับปุด ร่วมอนุรักษ์การแต่งการด้วยผ้าไทย
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 104 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มิถุนายน 2561
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2561

งาน 121 ปี ใต้ร่มพระบารมีวิถีทับปุด
งาน 121 ปี ใต้ร่มพระบารมีวิถีทับปุด
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤษภาคม 2561
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบองค์รวม ประจำ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบองค์รวม ประจำ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 185 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2561
โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 178 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2561
กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561
กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 136 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2561
คณะศึกษาดูงาน อบต.บุ่งคล้า จ.ชัยภูมิ
คณะศึกษาดูงาน อบต.บุ่งคล้า จ.ชัยภูมิ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 139 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2561

กิจกรรม kick Off ทับปุดเมืองสะอาด
กิจกรรม kick Off ทับปุดเมืองสะอาด
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2561
คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 146 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มีนาคม 2561
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน"
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 153 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2561
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2561
กิจกรรมร่วมถวายถวายดอกไม้จันทน์ แสดงความอาลัยแด่ในหลวง รัชกา
กิจกรรมร่วมถวายถวายดอกไม้จันทน์ แสดงความอาลัยแด่ในหลวง รัชกา
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 188 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ตุลาคม 2560