สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตก
   
 
   

 โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตก หมู่่ที่ 3 ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

 

รายละเอียดปรากฏ ไฟล์ที่แนบด้านล่าง

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กรกฏาคม 2560