สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายริมคลองไทรมาศ (บ้านปากช่อง) หมู่ที่ ๒ ตำบลทับปุด ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   
 
   

 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายริมคลองไทรมาศ(บ้านปากช่อง) หมู่ที่ 2 ตำบลทับปุด  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบด้านล่าง

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2560