สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบางนิล หมู่ที่ ๕ ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
   

 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้างนิล หมู่ที่ 5 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบด้านล้าง

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2560