สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

 

 สภาพเศรษฐกิจ
   
1.  อาชีพ  องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร  เช่น  การทำสวนยางพารา,สวนปาล์มน้ำมัน,สวนผลไม้และปลูกผักสวนครัว  มีประกอบอาชีค้าขายบ้างเล็กน้อย  และรับจ้างทั่วไป
    2. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
         -  ธนาคาร   -   แห่ง    
         - โรงแรม/ห้องพัก   3   แห่ง    
         - บริการล้างรถ   5   แห่ง                                  
         - ปั้มน้ำมัน/ปั้มแก๊ส  2  แห่ง
         - โรงงานบรรจุแก๊ส  1  แห่ง
         - อู่ซ่อมรถยนต์   4    แห่ง
         - โรงงานรับซื้อน้ำยางพารา,ยางแผ่น  1  แห่ง
         - โรงโม่หิน  1  แห่ง