สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด
 
เลขที่ 105/3  ม.1  ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 
โทรศัพท์ :076-599-377  โทรสาร :076-599-377 ต่อ 18
www.thapput.go.th